Werknemers en Schulden

Als werkgever wil je je personeel helpen

“We zagen het al aankomen”

Wat kun je als werkgever doen om je personeel financieel gezond te krijgen. Als eigenaar of HR-manager wil je de medewerkers graag helpen, de vraag om hulp te ontvangen is lastig. Medewerkers vinden het vaak lastig om hulp te vragen aan ‘de werkgever’, omdat ze zich schamen of bang zijn dat ze bijvoorbeeld hun baan verliezen.

Een groot aantal bedrijven weten dat hun medewerkers financiële problemen heeft.

De signalen dat werkgevers dit merken zijn bijvoorbeeld:

 • Personeel vraagt om een voorschot van zijn loon/vakantiegeld;
 • Veelvuldig ziekteverzuim;
 • Er ligt loonbeslag;
 • Deurwaarders melden zich bij de werkgever.

Voor een bedrijf kan dit een groot risico zijn als personeel schulden heeft. Het is belangrijk voor de werkgever dat hun personeel niet in de financiële problemen komt/komen.

Personeel met geldproblemen brengen risico’s met zich mee. Zij hebben vaker last van stress, concentratieproblemen en zijn vaker ziek. Hierdoor is de productie van het personeel minder en kost dit het bedrijf uiteindelijk geld en tijd. Wanneer er loonbeslag wordt gelegd leidt dit tot meer administratieve taken.

Als werkgever wil je je personeel helpen.

De financiële problemen bij de werknemers zijn vaak privezaken. Je personeel vindt het lastig om privezaken te bespreken met jou als werkgever, deze zaken liggen gevoelig. Je wilt je personeel graag helpen, maar loopt vaak tegen de werkgever/werknemer barriere aan: hoe kan ik mijn personeel helpen? Je kunt niemand dwingen om de schuldenproblematiek te bespreken. Je kunt dit alleen maar ondersteunen.

Je personeel vind het lastig omdat

 • hij/zij bang is om de baan te verliezen;
 • de relatie kan verstoord worden;
 • de werknemer zich schaamt om dit met de werkgever te bespreken. 

Financiële problemen signaleren bij personeel.

Wij kunnen je er mee helpen

Hoe herken je werknemers met problemen. Hoe kun je dit samen bespreekbaar maken?

Tips voor werkgevers

 • Training volgen voor vroeg signalering bij personeel. Hoe herken je personeel met financiële problemen en hoe kan je dit samen bespreekbaar maken?
 • Bespreekbaar maken bij het personeel d.m.v. brief/bijeenkomst, intern vertrouwenspersoon.
 • Geef aan wat de regels zijn wanneer er lo onbeslag is gelegd of als er een deurwaarder bij de werkgever is geweest.
 • Voorkomen is beter dan genezen. Probeer je personeel zo vroeg mogelijk hulp te bieden. Ook bij echtscheiding & overlijden van partner. Hulp wordt gewaardeerd!
 • Geef aan wat je voor je personeel kan betekenen. Denk aan vooruit betalen van vakantiegeld.
 • Als werkgever kun je je personeel doorverwijzen naar een hulpverlener die hem/haar goed kan begeleiden. Denk aan een (intern/extern) vertrouwenspersoon, arbodienst/bedrijfsarts, budgetcoach, schuldhulpmaatje of een schuldhulpverlenersinstantie.

Wil je hulp voor je werknemers of voor je bedrijf?

Laat ons je helpen, neem contact op. 

Blijf niet met dat negatieve gevoel hangen

Heb je vragen of hulp nodig? 

Solo Bewindvoering,

samen komen we er wel uit!

Wat bieden wij voor werkgevers?

Als bewindvoerder gaan we graag met jullie als werkgever en werknemers in gesprek. We helpen jullie de financiële zaken inzichtelijk te maken en zorgen voor duidelijke, heldere stappen en afspraken in het stappenplan. 

 • Gesprekken voeren met werkgevers en werknemers;
 • Overzichtelijk maken van in en uitgaven en schulden;
 • Plan van aanpak opstellen;
 • Trainingen en cursussen;
 • Voorlichting/presentaties;
 • Nazorg.

We werken persoonlijk, betrokken en professioneel. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.