Bewindvoering:

Weer inzicht op jouw financiële situatie

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel die staat omschreven in de wet, waarbij één of meer eigendommen van een persoon onder bewind worden gesteld door de kantonrechter. In de wet staat vastgesteld dat: “Indien een meerderjarige als gevolg van zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn of haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem of haar als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”.

Bij bewindvoering gaat het om de financiële belangen van de cliënt. De persoon in kwestie blijft handelingsbekwaam, maar draagt de beslissingen over zijn of haar bezittingen in deze situatie over aan een professionele bewindvoerder. Dit houdt echter wel in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering.

Taken van de bewindvoerder

Het takenpakket van een bewindvoerder is heel divers. Wat wij bijvoorbeeld voor jou doen:

9

Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden;

9

Openen van rekeningen bij de bank;

9

Declareren van (zorg)nota’s;

9

Beheren van verzekeringen;

9

Aangifte inkomensbelasting (Box 1);

9

Doorbetalen van de vaste lasten;

9

Verantwoordelijkheid voor jouw post;

9

Aanvragen van toeslagen;

9

Aanvragen van kwijtschelding;

9

Opstellen van een budgetplan;

Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg. Dit betekent dat de persoon onder bewind nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of een huwelijk. De financiële beslissingen worden echter voortaan in overleg met de bewindvoerder genomen.

Jouw vermogen in goede handen

De kantonrechter controleert minimaal één keer per jaar of wij de inkomsten en uitgaven van onze cliënten op de juiste manier beheren. Ook leggen we financiële beslissingen die meer dan €1.500 euro bedragen ook voor aan de kantonrechter. Daarnaast houden we onze cliënten, indien gewenst, maandelijks op de hoogte van alle inkomsten en uitgaven. Op deze manier weet jij zeker dat jouw vermogen in goede handen is.

Wat kan je verwachten?

De stappen

Aanmelding, je kan je aanmelden via onze website, je kan ons mailen of je kan ons bellen.

Na het achterlaten van jouw gegevens komen wij graag persoonlijk bij jou langs, om jou een helder beeld te geven van de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden. Als onze dienst niet aansluit bij jouw wensen of huidige situatie, kijken wij graag met jou naar een geschikte oplossing.

Intakegesprek

Samen plannen we in dezelfde week een intake gesprek om alles door te nemen, welk product je aanspreekt of bij je past en verzamelen we stukken die nodig zijn om een dossier op te bouwen. Tijdens dit gesprek vullen we samen de papieren in.

Kies je voor bewindvoering, zullen we de stukken van de rechtspraak samen invullen. Er dient een verzoekschrift te worden ingevuld, een plan van aanpak, eventueel een aanvullend plan van aanpak en een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder.

Dossier & Plan van Aanpak

Zodra wij op kantoor aanwezig zijn maken we je dossier compleet en versturen de stukken naar de rechtbank. Daarnaast stellen we een plan van aanpak op voor jouw situatie. 

Bewind wordt aangevraagd bij de Rechtbank

Afhankelijk van de situatie kan er een zitting plaatsvinden bij de rechtbank, ook worden er veel beschikkingen schriftelijk afgegeven zonder zitting.

Er vindt een zitting plaats of we ontvangen schriftelijke reactie

Als de rechter een beschikking heeft afgegeven kunnen wij gelijk voor je aan de slag. Wij vragen bankrekeningen aan of nemen je bankrekeningen over.

Uitspraak van de Kantonrechter

Als de rechter een beschikking heeft afgegeven kunnen wij gelijk voor je aan de slag. Wij vragen bankrekeningen aan of nemen je bankrekeningen over.

Beheerrekening & leefgeld

Als iedereen is aangeschreven en het inkomen komt bij ons binnen nemen we alles over zodat er ook geen post meer komt op je eigen adres. Een enkele keer krijg je nog wel post binnen, het is van belang dat dit zo snel mogelijk naar ons toe gezonden wordt zodat we een compleet beeld hebben van alles.

De bewindvoerder neemt de financiën over van cliënt

Als de rechter genoeg informatie heeft ontvangen, kan hij een beschikking afgeven. Mochten er nog aanvullende vragen zijn kan er een zitting worden gepland.

Het vervolg

Samen bespreken we je dossier en de volgende stappen worden besproken.

Overzicht van je inkomsten

Elk jaar dienen we bij de rechtbank rekening en verantwoording af te leggen. Dit is een overzicht van je in- en uitgaven die we jaarlijks met elkaar bespreken.

Duur het van bewind

Een bewind kan langere of kortere tijd duren, dit is afhankelijk van de situatie.

Aanmelding, je kan je aanmelden via onze website, je kan ons mailen of je kan ons bellen.

Na het achterlaten van jouw gegevens komen wij graag persoonlijk bij jou langs, om jou een helder beeld te geven van de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden. Als onze dienst niet aansluit bij jouw wensen of huidige situatie, kijken wij graag met jou naar een geschikte oplossing.

Intakegesprek

Samen plannen we in dezelfde week een intake gesprek om alles door te nemen, welk product je aanspreekt of bij je past en verzamelen we stukken die nodig zijn om een dossier op te bouwen. Tijdens dit gesprek vullen we samen de papieren in.

Kies je voor bewindvoering, zullen we de stukken van de rechtspraak samen invullen. Er dient een verzoekschrift te worden ingevuld, een plan van aanpak, eventueel een aanvullend plan van aanpak en een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder.

Dossier & Plan van Aanpak

Zodra wij op kantoor aanwezig zijn maken we je dossier compleet en versturen de stukken naar de rechtbank. Daarnaast stellen we een plan van aanpak op voor jouw situatie. 

Bewind wordt aangevraagd bij de Rechtbank

Afhankelijk van de situatie kan er een zitting plaatsvinden bij de rechtbank, ook worden er veel beschikkingen schriftelijk afgegeven zonder zitting.

Er vindt een zitting plaats of we ontvangen schriftelijke reactie

Als de rechter een beschikking heeft afgegeven kunnen wij gelijk voor je aan de slag. Wij vragen bankrekeningen aan of nemen je bankrekeningen over.

Uitspraak van de Kantonrechter

Als de rechter een beschikking heeft afgegeven kunnen wij gelijk voor je aan de slag. Wij vragen bankrekeningen aan of nemen je bankrekeningen over.

Beheerrekening & leefgeld

Als iedereen is aangeschreven en het inkomen komt bij ons binnen nemen we alles over zodat er ook geen post meer komt op je eigen adres. Een enkele keer krijg je nog wel post binnen, het is van belang dat dit zo snel mogelijk naar ons toe gezonden wordt zodat we een compleet beeld hebben van alles.

De bewindvoerder neemt de financiën over van cliënt

Als de rechter genoeg informatie heeft ontvangen, kan hij een beschikking afgeven. Mochten er nog aanvullende vragen zijn kan er een zitting worden gepland.

Het vervolg

Samen bespreken we je dossier en de volgende stappen worden besproken.

Overzicht van je inkomsten

Elk jaar dienen we bij de rechtbank rekening en verantwoording af te leggen. Dit is een overzicht van je in- en uitgaven die we jaarlijks met elkaar bespreken.

Duur het van bewind

Een bewind kan langere of kortere tijd duren, dit is afhankelijk van de situatie.

Heb jij hulp nodig bij jouw financiële situatie?

Laat ons je helpen, neem contact op.