Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel die staat omschreven in de wet, waarbij één of meer eigendommen van een persoon onder bewind worden gesteld door de kantonrechter. In de wet staat vastgesteld dat: "Indien een meerderjarige als gevolg van zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn of haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem of haar als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”. 

Bij bewindvoering gaat het om de financiële belangen van de cliënt. De persoon in kwestie blijft handelingsbekwaam, maar draagt de beslissingen over zijn of haar bezittingen in deze situatie over aan een professionele bewindvoerder. Dit houdt echter wel in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering.

Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet F65A4920 bewerktNadine de Ruiter Fotografie altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen.Soms is    bewind over bepaalde goederen genoeg. Dit betekent dat de persoon onder bewind nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of een huwelijk. De financiële beslissingen worden echter voortaan in overleg met de bewindvoerder genomen.

Uw vermogen in goede handen

De kantonrechter controleert minimaal één keer per jaar of wij de inkomsten en uitgaven van onze cliënten op de juiste manier beheren. Ook leggen we financiële beslissingen die meer dan €1.500 euro bedragen ook voor aan de kantonrechter. Daarnaast houden we onze cliënten, indien gewenst, maandelijks op de hoogte van alle inkomsten en uitgaven.Op deze manier weet u zeker dat uw vermogen in goede handen is.