Vergoeding eigen risico

De gemeente Ooststellingwerf biedt een vergoeding aan van het eigen risico zorgkosten. Heeft u over per jaar het verplichte wettelijke eigen risico aan uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) betaald?

Dan kunt u daarvoor een vergoeding van ons ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen:

  • Moet u minimaal €125,00 aan eigen risico betaald hebben aan uw zorgverzekeraar over 2016
  • Mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van het minimumloon.

Voor de juiste bedragen zie www.ooststellingwerf.nl/eigenrisico.

De vergoeding die u van ons kunt ontvangen is altijd €125,00 ook al heeft u meer eigen risico.